De bespreking van de uitvaart

Het regelen van een uitvaart is altijd maatwerk. De persoonlijke wensen van de overledene en nabestaanden zijn immers bepalend voor de manier waarop de uitvaart vorm wordt gegeven.

Daarom spreken wij liever niet over “type uitvaarten” en zijn er, in het algemeen, geen vaste kostenplaatjes te maken.

In de praktijk kunnen wij bij het regelen van de uitvaart natuurlijk wel nauwkeurig vertellen wat de kosten zijn. U mag er dan op rekenen dat De Winter & Rijkeboer u eerlijk en transparant informeert en adviseert over de manier waarop u binnen het beschikbare budget de uitvaart kunt regelen. Hierover worden met u duidelijke en transparante afspraken gemaakt.

Ook bij een kleiner budget kunnen wij u een passende en waardige uitvaart verzorgen. Samen met u bekijken we dan, wat u het meest belangrijk vindt en waar u de beschikbare middelen aan wilt uitgeven.