Geschat wordt dat er nog 100den miljoenen Euro’s op bankrekeningen staan, waarvan de eigenaren of erfgenamen geen weet hebben. Wat gebeurt er met die “slapende rekeningen” en hoe kom je er als nabestaande achter of de overledene zo’n “slapende rekening” had?

Slapende rekeningen blijven gewoon geadministreerd bij de bank en het saldo wordt opgegeven aan de belasting. Op de vooraf ingevulde belastingaangifte is te zien bij welke bank(en) de rekening(en) lopen en hoe groot het saldo is. Met de juiste papieren en bewijzen kunnen de erfgenamen dan bij de betreffende bank aanspraak maken op deze gelden. In principe is er in Nederland een verjaringstermijn, van 20 jaar waarna de bank “slapend geld” mag houden. In de meeste gevallen keren banken echter ook na 20 jaar nog uit, als er aanspraak op de gelden wordt gemaakt door een rechthebbende.

Op dit moment werkt de overheid aan het “convenant onbeheerde nalatenschappen”. Als dit convenant wordt doorgevoerd moeten banken en/of andere instanties actiever op zoek naar nabestaanden van overledenen, die nog een bankrekening met een saldo van meer dan € 8.000, — hebben. Maar zover is het nog niet.

Als u denkt dat de overledene nog onbekende spaarsaldi had, maar niet weet bij welke bank u moet zijn, kunt u het best de website slapendetegoeden.nl raadplegen. Dat is een website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Weet u wel bij welke bank de rekening loopt, dan kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met de betreffende bank. In beide gevallen moet u uiteraard de nodige bewijzen overleggen om aan te tonen dat u de rechthebbende bent.